Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 5 Вінницької міської ради» розташований за адресою: м. Вінниця, вул.. Стрілецька, 85 а. На підставі рішення Вінницької міської ради набув статус юридичної особи з моменту державної реєстрації. Рішення Вінницької міської ради № 698 від 30.03.2012р.. Заклад розпочав свою роботу 01.09.2012  року. Проектна потужність – 110 місць.

     КЗ » ДНЗ № 5 ВМР» (далі дошкільний заклад) є комунальною власністю територіальної  громади  м. Вінниці, який здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства та статуту ДНЗ.

       Головним завданням дошкільного закладу є реалізація  державної політики в галузі освіти, забезпечення фізичного і психічного здоров’я дошкільників, розвиток творчих здібностей та інтересів, забезпечення гармонійного розвитку кожного вихованця для нормального функціонування в суспільстві.

Відомості Показники
1. Мова навчання українська
2. Кількість груп усього 6
 Для дітей раннього віку (3-го року життя) 1
Інклюзивна для дітей молодшого дошкільного віку (4-го року життя) №6 Для дітей молодшого дошкільного віку (4-го року життя) №3 2
Для дітей середнього дошкільного віку (5-го року життя)  1
Для  дітей старшого дошкільного віку (6-го року життя) 2
3. Режим роботи груп:  
12 годин 6
4. Кількість вихованців 176
5. Кількість працівників усього 37
педагогічний персонал 17
обслуговуючий персонал 20

    У 2021 – 2022 навчальному році форми організації освітнього процесу будуються на основі Стратегії забезпечення якості освіти , Базового компоненту дошкільної освіти, Програми виховання та навчання дітей від двох до семи років «ДИТИНА»

        Дошкільний навчальний заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами: 1 завідувач, 1 вихователь-методист, 12 вихователів, 1 музичний керівник, 2 асистента вихователів. Усього 17 педагогів.

 

                ЗМІСТОВІ НАПРЯМИ НА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

  1.   Оптимізувати розвивальне предметно-просторове середовище ЗДО
  2.  Формувати комунікативно-мовленнєву компетенцію з  дітьми з особливими потребами шляхом впровадження інноваційних методик та технологій; адаптацію та модифікацію     навчального середовища та освітнього процесу.
  3.  Продовжувати створювати умови для реалізації творчого потенціалу та розширенням функціональних можливостей організму дошкільників засобами фізичного вихованняю.
  4.  Удосконалити взаємодію всіх учасників освітнього процесу засобами ІКТ.

                         

               ЗАВДАННЯ НА ЛІТНІЙ ПЕРІОД

В ході літнього оздоровчого періоду педагогічний колектив закладу буде  вирішувати наступні завдання:

1. Забезпечити комфортні умови для ефективного оздоровлення дітей дошкільного віку влітку шляхом упровадження сучасних здоров’язбережуючих та здоров’яформуючих освітніх технологій, формування основ здорового способу життя.

2.Створити розвивальне середовище і психологічний  комфорт, що сприятиме активізації  пізнавального  розвитку  і формуванню   у дитини цілісних  уявлень  про довкілля.

3.Збагачувати практичний досвід дітей через залучення до різних видів діяльності-ігрової, рухової, пізнавальної, комунікативно-мовленнєвої, пошуково-дослідницької, трудової .

4. Активізувати взаємодії з батьками з питання забезпечення психоемоційного комфорту дитини та здійснення санітарно-просвітницької роботи з питань   літнього періоду.